10 éves az MVMI Zrt.

Az MVMI Zrt. 2006-ban alakult meg, azzal a céllal, hogyaz MVM Holding központosított infokommunikációs szolgáltatójaként működjön.

„A Holding…” – Az MVM Zrt. középtávú stratégiája egyértelműen rögzíti, hogy az MVM csoport stratégiai holdinggá alakul át, így az MVMI Zrt. a holdingosítási folyamat lezárásáig az MVM Csoport, azt követően pedig az MVM Holdinghoz tartozó társaságok infokommunikációs szolgáltatója.

„…központosított…” – Az MVMI Zrt. központosított szervezet, mivel a korábban a leányvállalatoknál működő, az ügyviteli informatikai és távközlési szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységek helyett, MVM csoportszinten központosítottan biztosít IT szolgáltatásokat, míg a leányvállalatoknál csak e szolgáltatásokat fogadó szervezeti egység marad.

„…infokommunikációs…” – Az MVMI Zrt. infokommunikációs szolgáltatásokat nyújt, ami alatt az ügyviteli informatikai és IP telefónia szolgáltatások értendők.

„…szolgáltatója…” – Az MVMI Zrt. szolgáltató, mivel az általa más szervezetek felé végzett tevékenységeket szolgáltatás formájában, szolgáltatási szerződések keretében nyújtja.