Esettanulmányok

Mátrix rendszer bevezetése

Az MVMI Zrt. az elmúlt időszakban jelentős beruházásokat végzett a központi infrastruktúra korszerűsítése, a szerver virtualizációs megoldások használatba vétele és ezzel a költséghatékonyság növelése érdekében. A nemzetközi IT trendekkel összhangban és az elérhető pénzügyi megtakarítások maximalizálása érdekében a menedzsment egy ún. privát felhő kialakítását tűzte ki célul, ami a korábbi IT infrastruktúránál rugalmasabban, hatékonyabban lesz képes kiszolgálni az MVM Csoport ügyviteli informatikai szolgáltatási igényeit.

A projekt eredményeként az infrastruktúra szolgáltatások automatizált módon történő létrehozása lehetővé vált az MVMI Zrt. számára. A szerverek virtualizált  környezetben automatizált módon, a telephelyek között, akár katasztrófa tűrő védelemmel kerülnek létrehozásra. A Mátrix rendszerben létrehozásra kerülő szerverek standard – előre definiált – konfigurációban készülnek el, elkerülendő az eltérő konfiguráció különbözőségekből keletkező anomáliákat. A rendszer segítségével az új üzleti szolgáltatások üzembe állítása gyorsabbá, hatékonyabbá válik.

A Mátrix rendszer a valós erőforrás felhasználás mérését is támogatja, így lehetővé válik a pontosabb, átláthatóbb elszámolás. Segítségével képes az MVMI Zrt. a trendek alapján a szolgáltatásokat kiszolgáló erőforrások optimális kialakításában, illetve a jövőbeni bővítésekhez is képes számításokat végezni, milyen erőforrás szükséglet esetén milyen eszközök beszerzése válik szükségessé. A Mátrix rendszer a felhő kialakítás miatt nem csak a virtualizációt kezeli, hanem a kapcsolódó eszközöket, hálózat, load-balancer, valamint képes az SM rendszeren keresztül hibajegyeket is feladni. A rendszer lelkét képző szoftver pedig monitorozza az infrastruktúrát, így az abban található hibák gyorsabban felfedezhetőek, ezzel növelve a szolgáltatások rendelkezésre állását.

CRM rendszer bevezetés

MVMI Zrt. az elmúlt években jelentős humán és műszaki erőforrásokat mozgósított annak érdekében, hogy az MVM Partner Zrt.  villamos energia értékesítéssel kapcsolatos üzleti folyamatai, egy integrált szolgáltatás keretein belül támogatásra kerüljenek. MVMI Zrt. kezdetben a Microsoft Dynamics CRM 4.0 rendszerének segítségével, majd a későbbiek folyamán a CRM 2011 rendszeren való reimplementációja nyomán valósította meg, a jelenlegi is működő szolgáltatást.

A projekt célkitűzései között szerepelt a CRM 4.0 rendszerben szereplő funkcionalitás teljes mértékű megtartása, valamint az üzleti adathalmaz CRM2011 rendszerben történő teljes körű elérhetőségének biztosítása. A reimplementáció során elvárás volt a kapcsolódó társrendszerekkel történő, elvárt mélységű integráció biztosítása, továbbá a riporting igényekhez szükséges adattartalom előállítása. A fejlesztői és felhasználói dokumentációk frissítése elvárt követelmény volt a projekt során, mely a hosszú távú és gazdaságos üzemeltetés elengedhetetlen feltétele.

Az üzleti igényekből adódó fejlesztések megvalósulását követően, a Tagvállalat számára egy hatékonyabb és megfelelő mélységig továbbfejlesztett CRM rendszer biztosítása megtörtént, mely következtében a hatékonyság és performancia növekedés megbízhatóbb felhasználhatóságot és üzemeltetést eredményezett. A fejlesztések érintették az általános (villamosenergia) értékesítési rendszer értékesítési, marketing és kontrolling igényeit, valamint tartalmaztak számos közbeszerzéses megfeleltetést, törvényi megfeleltetést, vevőigény megfeleltetést, termékfejlesztést, amelyek bizonyos esetben előre nem láthatóak, viszont ha felmerülnek, akkor azonnali intézkedést igényelnek.

SAP HCM projekt

2011májusában az MVM Zrt. vezetése úgy döntött, hogy a költségtakarékosabb és biztonságosabb üzemeltetés jegyében egységes, szakmai, adatvédelmi és felhasználói szempontból egyaránt korszerűbb humánerőforrás-ügyviteli rendszert dolgoztat ki és vezet be az MVM Csoport összes tagvállalatánál. A bevezetést MVMI Zrt. végezte alvállalkozók bevonásával.

A bevezetendő rendszerrel szemben elvárásként megfogalmazódott, hogy legyen skálázható, rendelkezzen egyszerűen kezelhető felhasználóbarát felülettel, illeszkedjen a meglévő infrastruktúrába, az alapfunkciókon felül támogassa az erőforrás-tervezést és a csoportszintű HR-irányítást is, továbbá segítse az irányítási folyamatok hatékonyabb kezelését, és a felhasználók egyedi igényeit magas színvonalon elégítse ki. Természetesen mindemellett meg kellett felelnie a mindenkori munkajogi-, adó-, társadalombiztosítási- és egyéb kapcsolódó jogszabályoknak is.

Nem volt elegendő a bérszámfejtési részmodul felváltása, nyomós érvek szóltak egy teljesen egységes új humán ügyviteli rendszer bevezetése mellett.A rendszernek humán erőforrásokkal kapcsolatos igényeket mind a tagvállalatok, mind pedig a központi irányítás szintjén ki kell elégítenie, és meg kell felelnie a jövő kihívásainak is.Azaz legyen újabb modulokkal bővíthető (pl. képzés-nyilvántartás, képzéstervezés, humán kontrolling, szervezetmenedzsment, toborzás, személyzetfejlesztés, karriertervezés, időgazdálkodás, stb. területeken) igény szerint.

A projekt nagyobb egységei:

  • egységes HR rendszer került bevezetésre az MVM Csoport tagjai számára a munkaerőgazdálkodás teljes területén SAP Human Capital Management rendszer alkalmazásával – a humán erőforrás gazdálkodást, nyilvántartást és bérszámfejtést érintő tevékenységek támogatására,
  • a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél használt Oracle OLM típusú képzési rendszerének felváltása az SAP LearningSolution (továbbiakban SAP LSO) megoldásaira,
  • az új rendszerintegrálásra került az MVM _Csoport rendszerportfóliójában a szükséges rendszerkapcsolatok (interfészek) kialakításával.