Legfontosabb szolgáltatásaink

Legfontosabb szolgáltatásaink röviden

Az MVMI Zrt. több mint 180 üzleti folyamatot támogató szolgáltatási portfólióval segíti partnereinek működését. Az alábbiakban kiemeltünk néhányat:

Ügyfélszolgálat (Service Desk) szolgáltatás

Az egykapus ügyintézési elvnek megfelelően valamennyi szolgáltatással kapcsolatos bejelentést, igényt az Ügyfélszolgálaton keresztül fogad az MVMI Zrt. Az Ügyfélszolgálat biztosítja az MVMI Zrt.-n belül a koordináló szerepet, s tájékoztatja a felhasználókat az igények, bejelentések előrehaladásáról. Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos incidenseket az Ügyfélszolgálatot ellátó munkatársak először megkísérlik távolról megoldani. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a bejelentést továbbítják a megfelelő megoldó csoporthoz, majd gondoskodnak a bejegyzés státuszának követéséről.

Nyomtatás és multifunkciós szolgáltatás

A nyomtatás szolgáltatás keretében az MVMI Zrt. biztosítja a megrendelő szervezet felhasználói számára a megrendelő telephelyén végzett nyomtatás, scennelés és másolás lehetőségét.

Standard munkahely szolgáltatás

Az MVMI Zrt. eszközbérlet keretében biztosít felhasználói IT eszközöket (Desktop, monitor, notebook, táblagép, dokkoló) a felhasználóknak, a standard munkahely szolgáltatás keretében gondoskodik az eszközök szervizeléséről, üzemeltetéséről.

Hálózat szolgáltatás

A hálózat szolgáltatás keretében az MVMI Zrt. biztosítja a megrendelők számára az MVMI Zrt. egységes informatikai hálózatának elérését.

Fájlszerver szolgáltatás

A szolgáltatás keretében az MVMI Zrt. biztosítja a megrendelőknek az előre meghatározott struktúrában (könyvtárszerkezetben) igénybe vehető hálózati tárhelyet.

E-mail szolgáltatás online levélarchiválással

Az „email szolgáltatás online levélarchiválással” keretében az MVMI Zrt. biztosítja a megrendelők számára az elektronikus levelezést, valamint a levél elemek automatikus archiválását.

Internet szolgáltatás

Az internet szolgáltatás keretében az MVMI Zrt. biztosítja a megrendelők számára az internet elérést.

Sharepoint csoportmunka szolgáltatás

A szolgáltatás a szervezeti és projektszerű munkafolyamatok támogatásához ad támogató eszközt. Egy közös munkaterületet biztosít a szervezet/csoport tagjainak, ahol dokumentumokat oszthatnak meg egymással, azokat közösen szerkeszthetik, naptárat kezelhetnek, egyszerű workflow folyamatokat indíthatnak, stb. A SharePoint a dokumentumok kezelésére sokkal több lehetőséget, kifinomultabb módon biztosít, mint például egy file szerver területen.

Tagvállalati Intranet portál szolgáltatás

Az Tagvállalati Intranet megoldások támogatják a társaságokon belüli kommunikációt, lehetőséget biztosítanak a tagvállalatoknak a saját információk egységes, strukturált tárolására.

A szolgáltatás informatikai hátterét egy egységes portálmotor alkotja, vagyis minden tagvállalati intranetet egy központi szoftver szolgál ki.

Tagvállalati Internet megoldások szolgáltatás

A Tagvállalati Internet megoldások biztosítják a társaságok internetes kommunikációját, célcsoportjaikkal történő kapcsolattartást, információkkal történő ellátását, valamint regisztrációs folyamatainak támogatását.

SAP 6.0 ERP standard szolgáltatás

Az SAP 6.0 ERP egy összetett vállalati információs rendszer. A programcsomag gerince egy vállalati gazdálkodási modell, de a rendszer kész megoldást kíván nyújtani a vállalat valamennyi alapvető működési területére.

Az SAP moduláris felépítésű, moduljai lefedik egy vállalat ügyvitelének és gazdálkodás irányításának teljes vertikumát, az operatív munkától a vezetői információs rendszerig; pénzügy, számvitel, tárgyieszköz-gazdálkodás, költséggazdálkodás, beruházások, beszerzés, számlaellenőrzés, készletgazdálkodás, raktárvezetés, anyagszükséglet számítás, termelésirányítás, kapacitástervezés, kalkuláció, értékesítés, szállítás, emberi erőforrás kezelés, bérszámfejtés, minőségbiztosítás, karbantartásstb.

A rendszer moduljainak szerves kiegészítését adják azok az IS – iparági megoldások, melyek egy-egy iparág speciális igényeinek felelnek meg.

SAP 6.0 SRM szolgáltatás

A SRM az ERP rendszerek egy speciális funkcióját jelenti, az SAP egyik modulja. A SRM (SupplyRelationshipManagement ) lefedi a teljes beszerzési ciklust, meghatározza a stratégiai beszerzés eszközeit és forrásait, a működéshez szükséges készletek vásárlásának módját.

SAP munkaerő-gazdálkodás szolgáltatás

Az MVM Csoport általános humán erőforrás kezelés támogatására szolgál.

Megoldja a humán törzsadat kezelést (SAP PA modul + workflow modul), bér –TB, VBKJ – számfejtést (SAP HCM PY), szervezet menedzsmentet (SAP OM modul)

SAP 6.0 reimplementáció

Az MVM Csoport célja a projekttel az volt, hogy kialakításra kerülő, csoport szinten egységes vállalatirányítási rendszer támogassa az új irányítási modellben meghatározott integrált működést, ezáltal biztosítva a Csoport hosszú távú stratégiai céljainak megvalósítását.

Az MVM Csoport kiemelt elvárása volt, hogy a kialakításra kerülő rendszer sztenderd SAP ajánlásokra és folyamatokra épüljön, és csak kivételes esetben lehessen a sztenderd megoldástól eltérni.

A Csoportban korábban alkalmazott SAP ERP rendszer életciklusa lejárt, az MVM Zrt. a verzióváltás helyett az SAP rendszer újraimplementálása mellett döntött, melyet számos tényező indokolt:

 • Az SAP 6.0 verziója sok újdonságot hozott, amelyek jelenleg nem érhetők el az MVM Csoport számára.
 • Az addig alkalmazott ERP-rendszerek egy decentralizált modell szerint kerültek kialakításra, ezáltal nem voltak képesek támogatni a Csoportirányítási Projektben meghatározott integrált vállalati működési modellt.
 • Az elmúlt években nagyon sok fejlesztés került be a rendszerbe, melyek jelentősen megemelnék a verzióváltás komplexitását.

Az ERP 6.0 rendszer elsősorban, mint tranzakcionális rendszer támogatja az MVM Zrt. folyamatait, a riportolási igények kiszolgálására az SAP adattárház megoldása szolgál.

A Projekt során megvalósításra kerülő SAP 6.0. implementációt megelőzte a CSIR Projekt keretében megvalósított csoport szintű ERP folyamat- és rendszer egységesítés előkészítése.

A SAP 6.0 az alábbi tagvállalatoknál került bevezetésre:

 • E-ON migrációHUPX Derivatív Zrt.
 • CEEGEX Zrt.
 • MVM Partner Energijadoo
 • MVM Partner Bucharestsrl
 • MVM Partner doo
 • MVM Partner Serbia
 • MVM Trade PolandSp. z.o.o.
 • HUPX Zrt.
 • MVM Partner Zrt.
 • MVM Adwest Marketing GmbH
 • Hotel Vértes Kft.
 • Római Irodaház Kft.
 • NIKER doo
 • MVM ErbeZrt.
 • Villkesz Kft.
 • OVIT Zrt.
 • ATOMIX Kft.
 • MVM KONTÓ Zrt.
 • MVMI Informatika Zrt.
 • Hotel Aranyhíd Kft.
 • Bánhida Erőmű Kft.
 • MVM NET Zrt.
 • Magyar Gáz Tranzit Zrt.
 • MAVIR Zrt.
 • MVM Észak-Buda Fűtőerőmű Kft.
 • MIFÜ Kft.
 • Paksi Atomerőmű Zrt.
 • Hungarowind Kft.
 • Bakonyi Villamosművek Termelő Zrt.
 • KárpátEnergoZrt.
 • Vértesi Erőmű Zrt.
 • MVM GTER Zrt.
 • Paks II. Zrt.
 • MVM Zrt.

2013-ban kormányzati döntés született arról, hogy a német E.ON tulajdonában lévő földgáz tárolására szakosodott „E.ON Földgáz Storage Zrt.” és földgáz kereskedésre szakosodott „E.ON Földgáz Trade Zrt.” cégek hazai tulajdonba kerüljenek, a két tagvállalat az MVM Csoport tagjaként folytatja működését. A döntés megszületése után több „Workstream”  jött létre, a tulajdonos váltás rendezésére. MVMI Zrt. a két újonnan csatlakozó tagvállalt informatikai szolgáltatójaként a szükséges infrastruktúra meghatározását, az IT szolgáltatások kialakítását, a szükséges informatikai elemek – szoftverek és hardverek – átruházása lehetőségeinek feltérképezését és a szükséges új beruházásokat kapta feladatul.

Elsőként a két tagvállalat által igénybevett informatikai szolgáltatásokat kellett felmérni. Az EON Csoport részeként a két tagvállalat számítástechnikai igényeit  az EON Informatika Gmbh. szolgálta ki.  Az egyeztetések az MVM Zrt, az EON, a két tagvállalat, az EON IT Gmbh. és az MVMI Zrt. között zajlottak, jogi és technikai tanácsadók bevonásával. A csatlakozáshoz szükséges feltételek meghatározása, a felmérések, a megvalósítás módjának pontos kidolgozása, leírása a lehetőségek és érdekek egyeztetése a május hónaptól az 3. negyedév végéig tartott. Az alapos előkészítés meghozta gyümölcsét, az informatikai migráció zökkenőmentesen lezajlott, 2014 első negyedére minden szükséges rendszer esetében MVMI Zrt. vált a két új tagvállalat IT kiszolgálójává. Ezt megelőzően – az átállás időszakában – az E.ON IT Gmbh. egy szerződés keretében fokozatosan csökkenő mértékben látta el a még át nem migrált rendszerek üzemeltetését.

A két új tagvállalat Magyar Földgáztároló Zrt. és  Magyar Földgázkereskedő Zrt néven vált az MVM Csoport részévé. A szolgáltatás átadás során a következő rendszerek átvétele történt meg:

A felhasználók gépeinek – pontosabban az azon tárolt adatok rendszerek – átvétele.  MVMI Zrt az MVM csoportban szokásos desktop és notebook gépekkel szolgálta ki az új kollégákat. A régi gépeiken található, munkához szükséges adatokat át kellett telepíteni az új gépekre.

A nyomtatás tekintetében az MVM Csoportban használt központi nyomtatók szolgálják ki az MFGK-t és az MFGT-t.

Új, az MVM Csoporthoz illeszkedő e-mail címet kapott mindenki, rövid ideig tartó párhuzamos működés után az új mail címet használják a kollégák.

A vállalatok intranet és internet megjelenését biztosító honlapok is MVMI Zrt. kezelésébe kerültek.

A csoportmunka kiszolgálására szolgáló Sharepoint-ot az EON környezetben is használták, így a dokumentumok áthozatala, a szolgáltatás kialakítása itt is megtörtént. Hasonlóképpen kellett eljárni file szerveren tárolt adatok esetében is.

SAP HR  esetében  MVM Csoport SAP HR rendszerébe vezettük át korábbi adataikat.

Az egyik nagy kihívás az SAP rendszer volt. Ennek oka, hogy a tagvállalatok olyan speciális, tevékenységükhöz kapcsolódó SAP rendszereket is használtak, amiben MVMI Zrt-nek nem volt tapasztalata. Az SAP rendszert  változtatás nélkül, MVM Csoportbeli infrastruktúrán üzemeltetjük. Az SAP rendszer dokumentumai a Csoport EDMS dokumentumkezelőjébe lettek átemelve.

Elsősorban a Magyar Földgázkereskedő Zrt.  használt a közvetlenül üzleti folyamait támogató rendszereket (Core Business Applications, AdvanticaForecaster,EONom, Paci, Radir …  ). A rendszerek az átmigrálás után első körben az MVM Csoport környezetébe kerültek, ezután az EU-s előírások szerint a kötelező leválasztás történt, ma a Magyar Földgázkereskedő Zrt. üzemelteti az üzleti réteget.